Home
IEDEREEN kan de HEMEL bereiken

Wees Gewoon GOED!

Basis Van Het Boeddhisme

Meer Vragen En Antwoorden

Dagelijkse Praktijk

 

Download het 'Just be Good' e-book

 
Engelse Versie
English Version


 

 

IEDEREEN kan de HEMEL bereiken

IEDEREEN

Wat bedoelen we met IEDEREEN? Zegt het boeddhisme niet dat alleen boeddhisten worden beloond in het hiernamaals? 

Volgens het boeddhisme, is waar we heen gaan na dit leven niet afhankelijk van onze godsdienst. In feite is het niet eens nodig om te geloven in Boeddha, tot hem te bidden of hem te aanbidden, om een goed leven te hebben in het hiernamaals.


Wat er met ons gebeurt na dit leven is afhankelijk van hoe we ons
gedragen in dit leven.

 Het pad naar de Hemel is niet door geloof en aanbidding,
maar door goed te doen en kwaad te vermijden.

Boeddha heeft nooit iets gezegd als 'aanbid mij en je wordt beloond’. Hij heeft ook nooit gedreigd iemand te straffen die niet in Hem gelooft of niet zijn leer volgt.

Hij zei dat er niets mis is met onzekerheid of zelfs twijfelen aan Hem, omdat de meeste mensen tijd nodig om Zijn leer volledig te begrijpen.

Hij benadrukte dat iedereen voor zichzelf de Waarheid moet zoeken, begrijpen en ervaren, en geen blind vertrouwen moet hebben in iemand of in iets.

Daarom kunnen christenen, hindoes, moslims, joden, boeddhisten, taoÔsten en zelfs atheÔsten allemaal van een gezegend hiernamaals genieten. Slechts op voorwaarde dat ze 'goede' mensen zijn geweest!

 HEMEL
 
 

Wat bedoelen we met hemel? 

De hemel kan een plek zijn waar we kunnen worden herboren nadat we sterven. Het kan ook een aanduiding zijn voor een state of mind

Zo zal bijvoorbeeld een heetgebakerd iemand voortdurend een slecht humeur hebben en makkelijk in woede uitbarsten. Zo'n persoon maakt dat de mensen om hem heen, inclusief hijzelf, zich slecht voelen en ongelukkig zijn. Stel daar tegenover iemand met een stabiel humeur, rustig van geest, altijd in harmonie met zichzelf en met anderen. Vanwege zijn gemoedstoestand, zal het leven van de heetgebakerde persoon een hel lijken voor hem en degenen om hem heen. Vanzelfsprekend zullen de stabiele persoon en de mensen om hem heen, genieten van een gelukkig, hemels leven. 

Boeddha's leer laat ons ‘de hemel op aarde’ ervaren door ons te tonen hoe we een gelukzalige geestestoestand kunnen bereiken. 

Afgezien van gemoedstoestanden, geloven Boeddhisten dat er in het universum verschillende rijken of bestaansgebieden zijn, die plaatsen van lijden kunnen worden of plaatsen van geluk. Traditioneel is het rijk van het lijden (of onder-rijk) onder meer de hel, en het rijk van geluk (of hoger-rijk) de menselijke wereld en de hemelse gebieden. 

In welk rijk of op welk niveau we herboren zullen worden, hangt af van de Kamma die wij voor onszelf hebben opgebouwd in ons huidige leven en in onze vorige levens. Dit Kamma is het resultaat van onze dagelijkse handelingen en gedrag. 

De omvang van de wereldbevolking op aarde staat daarom niet vast en is niet statisch als in een gesloten kringloop, omdat wedergeboorte niet is beperkt tot het menselijke domein. Er zijn vele andere niveaus van bestaan in het universum, afgezien van onze eigen menselijke wereld, waarin we kunnen worden herboren of waaruit de wedergeboorte kan plaatsvinden.
 

Als we uiteindelijk in een lager rijk zijn, blijven we daar dan eeuwig? 

Boeddhisten geloven dat de verblijfsduur in een lager rijk afhankelijk is van de hoeveelheid negatieve kamma die op dat moment is ontstaan. Er is niet zoiets als eeuwig lijden, ongeacht hoe veel kwaad je hebt gedaan. Hoewel het een zeer lange tijd kan duren, zal aan het lijden een einde komen zodra het negatieve kamma is uitgeput. Het Boeddhisme gaat dus niet uit van het onrechtvaardige concept van de oneindige straf voor eindige wandaden. 

Boeddhisme dreigt de volgelingen van andere religies ook niet met welke vorm van straf dan ook. Iedereen heeft de vrijheid om verschillende opvattingen en paden te kiezen voor zichzelf.
 

Blijven we eeuwig in het hemelse rijk? Is de Hemel het uiteindelijke doel? 

Wezens die veel goede en positieve kamma hebben verzameld kunnen worden herboren in een hemels rijk. Als men nog niet in staat is om Nibbana te bereiken, moedigt Boeddha ons aan om een rechtschapen en deugdzaam leven te leiden om zo te worden herboren in een hoger rijk, of, wat nog belangrijker is, onszelf te beschermen tegen wedergeboorte in een lager rijk.  

Hoewel het verblijf in een hemels rijk zeer lang kan zijn is het nog steeds niet voor eeuwig. Ook wezens in een dergelijk rijk zullen uiteindelijk sterven en worden herboren zodra hun positieve kamma is uitgeput. 

Als zodanig is voor boeddhisten de wedergeboorte in een hemels rijk niet het uiteindelijke doel. Voor de meeste boeddhisten is het uiteindelijke doel om Nibbana te bereiken. 

Er wordt gezegd dat Nanda, Boeddha's halfbroer, ontevreden was en aan Boeddha vertelde dat hij zijn heilige leven wilde opgeven. Boeddha bracht hem vervolgens naar een van de hemelse sferen en toonde hem alle zegeningen. Boeddha beloofde hem dat hij in staat zou zijn om van al deze zegeningen te genieten als hij de Dhamma goed zou beoefenen. Dit inspireerde Nanda en hij oefende heel hard, zodat hij herboren zou worden in dit hemelse rijk.  

Tijdens het oefenen realiseerde Nanda zich uiteindelijk dat Nibbana een veel gelukkiger bestaan is dan de hemel, waarna hij Boeddha van zijn gedane belofte onthief. 


Wat is nu Nibbana?
 

Zonder de beoefening van het boeddhisme en het volgen van de door Boeddha uitgestippelde weg kan Nibbana een moeilijk begrip zijn om te begrijpen. Het is als het proberen om kleuren uit te leggen aan de blinde, of geluid aan doven. Conventionele taal kan Nibbana niet adequaat beschrijven. Het moet worden ervaren om het te kunnen begrijpen. 

Kort gezegd is Nibbana de totale afwezigheid van alle verlangen en lijden. Het wordt bereikt door iemand die alle aspecten van hebzucht, haat en waan heeft uitgeroeid. Het is een permanente staat van gelukzaligheid van waaruit er geen wedergeboorte meer is.

Boeddha heeft ons geleerd hoe hebzucht, haat en waan in al hun verschillende vormen te verminderen en uiteindelijk te beŽindigen. Dit kan gedaan worden door het cultiveren van de positieve eigenschappen van vrijgevigheid en vriendelijkheid, geduld en mededogen, moraal en wijsheid. 

Met de juiste beoefening van het boeddhisme, is het dus voor ieder van ons mogelijk om de vrede en het geluk van Nibbana te ervaren. Zelfs in ons huidige leven. Zoek, onderzoek en probeer de leer van Boeddha zelf uit!

 Je hoeft niet te wachten op de dood,
ervaar de hemel terwijl je nog leeft.
De hemel, hier en nu,
is de smaak van Nibbana in dit leven.


 

 

Terug

Home

Verder