Strona główna
KAŻDY może pójść do NIEBA
Po prostu BĄDŹ DOBRY!
Podstawy Buddyzmu
Więcej pytań
Codzienna praktyka
Pielgrzymka do Indii - Zdjęcia
Download (Tylko po angielsku)
Linki i publikacje
Nasze darmowe rzeczy (Tylko po angielsku)
Komentarze i opinie (Tylko po angielsku)
Darowizny
O nas
 
 

 

KAŻDY może iść do NIEBA
Po prostu BĄDŹ DOBRY!


Po prostu BĄDŹ DOBRY!

Rada Buddhy jest następująca :


Czyń Dobro, Unikaj Zła i Oczyszczaj Umysł.  


W praktycznych, codziennych kategoriach oznacza to praktykę Dana, Sila i Bhavana.

 

Co to znaczy Dana?

Oznacza to po prostu „dawanie”, życzliwość lub pomaganie innym. Może to być praktykowane na wiele różnych sposobów. Możesz robić to poprzez mowę, używając życzliwych i wspierających słów w stosunku do innych. Nawet podarowanie komuś czegoś tak prostego jak uśmiech może pomóc, jeśli go rozchmurzy i rozjaśni to jego dzień.

Zawsze możesz podać pomocną dłoń komuś, kto potrzebuje pomocy. Możesz ofiarować swój wysiłek i swoje środki tym, którzy mają mniej szczęścia. Możesz także dzielić się Naukami Buddhy ze wszystkimi, którzy są nimi zainteresowani. To jest najlepszy z możliwych darów.

Jednakże spróbuj robić to wszystko bez żalu, dyskryminacji, czy ukrytych motywów. Praktykuj Dana z życzliwością, współczuciem i empatią.

 

Co znaczy Sila?

Oznacza to po prostu „Moralność”, a Buddha radził nam, abyśmy przy jej kultywowaniu przestrzegali Pięciu Wskazań :

1.  Powstrzymuj się od zabijania jakiejkolwiek żywej istoty.
2.  Powstrzymuj się od brania tego, co nie zostało dane.
3.  Powstrzymuj się od niewłaściwego życia seksualnego.
4.  Powstrzymuj się od kłamstwa i fałszywej mowy.
5.  Powstrzymuj się od nadużywania alkoholu i narkotyków.

Te Wskazania nie są przykazaniami, ale zasadami, które Buddyści przyjmują, by je w sobie obserwować. Są one obserwowane nie z powodu strachu przed karą, ale ponieważ zdajemy sobie sprawę, że takie czyny krzywdzą innych tak samo, jak nas samych.

Na przykład: skoro my sami nie chcemy zostać zabici lub skrzywdzeni, to uświadamiamy sobie, że wszystkie inne istoty także nie chcą być zabite, ani skrzywdzone. Podobnie skoro nie chcemy być ofiarami kradzieży, zdrady, kłamstw czy pomówień, powinniśmy sami unikać takich zachowań w stosunku do innych.

Buddha zalecał także unikanie alkoholu i narkotyków. A to dlatego, że kiedy znajdziesz się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, jesteś zdolny do popełnienia czynów, których w innym wypadku byś nie popełnił.

Jeśli złamiesz Wskazania, to wg buddyjskiego podejścia powinieneś być w pełni tego świadom, postarać się to naprawić, a potem postanowić, że od tej chwili będziesz się bardziej starał.

Moralność jest fundamentem, na którym spoczywa cała reszta. A zatem dobrym pomysłem jest zapamiętanie Pięciu Wskazań, tak abyś mógł być ich świadom przez cały czas.

Jedną z rzeczy, które rozdajemy tu za darmo, jest mała i przydatna kartka z Pięcioma Wskazaniami, którą możesz zawsze nosić przy sobie w formie dyskretnego przypominacza. 

I kiedy już obserwowanie Pięciu Wskazań stanie się instynktowną częścią twego zachowania, rozwijanie pozytywnych aspektów przyjdzie łatwo i naturalnie :

1.  Praktyka Nieszkodzenia i Współczucia.
2.  Praktyka Życzliwości i Szczodrości.
3.  Praktyka Wierności i Odpowiedzialności.
4.  Praktyka Prawdomówności i Przyjemnej Mowy.
5.  Praktyka Samokontroli i Uważności.

 

Co znaczy Bhavana?

Bhavana oznacza praktykę „doskonalenia umysłu” lub po prostu medytację. Medytacja może służyć oczyszczeniu umysłu, poprzez ułatwianie rozwijania się w nim Szczodrości i Współczucia, a ostatecznie rozwinięcia Mądrości.

Medytacja buddyjska klasyfikowana jest zazwyczaj wg dwóch typów – Vipassana czyli medytacja Wglądu i Samatha czyli medytacja Koncentracji. Istnieje wiele form medytacji Samatha, a Metta czyli medytacja Miłującej Dobroci jest jedną z jej najczęściej praktykowanych form. Wszystkie te rodzaje medytacji przynoszą swoje korzyści.

Jednakże uznaje się zazwyczaj, że to przez praktykę Vipassana czyli medytację Wglądu, możemy w pełni poznać samych siebie. To poprzez nią będziemy w stanie uświadomić sobie i zrozumieć Nauki Buddhy a więc zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są naprawdę.
 
Można powiedzieć, że medytacja jest najwyższą formą praktyki buddyjskiej, jako że sam Buddha osiągnął Oświecenie poprzez medytację.

Nie musisz zaczynać od długich sesji medytacyjnych. Nawet krótkie 10-20 minutowe sesje każdego dnia, lub co drugi dzień zdziałają cuda. To jest dobra okoliczność, aby zacząć naukę Medytacji buddyjskiej.
  

 Czy musimy czcić Buddhę, chodzić regularnie do świątyń lub składać ofiary?

Buddyści nie czczą Buddhy. Uważamy Go za naszego Nauczyciela i szanujemy Go właśnie za to. Buddyjskie pokłony przed statuą Buddhy są zwyczajnie naszym sposobem na okazanie szacunku. Przypomina to salutowanie przed państwową flagą, czy też wstanie, gdy grany jest hymn narodowy.

Nie ma także żadnej ścisłej potrzeby, aby odwiedzać regularnie świątynie. Jednak wielu Buddystów robi tak, aby spotkać się z innymi Buddystami lub nauczyć się więcej na temat Nauk. Nie ma także żadnego wymagania, aby dawać dary i Buddyści z pewnością nie składają żadnych ofiar!

Buddha powiedział, że najlepszym sposobem na okazanie Mu szacunku jest praktykowanie tak, jak tego uczył. Miał na myśli uważną i konsekwentną praktykę, a niekoniecznie odwiedzanie świątyni raz w tygodniu by zaraz potem powracać do złych nawyków.


Jakie znaczenie mają Buddyjskie dary?

Kadzidełka, świece i kwiaty są trzema tradycyjnymi darami. Dobrze poinformowani Buddyści będą wiedzieli, że przedmioty te nie są tak naprawdę „darami”, ale symbolami, które mają za zadanie przypomnieć nam atrybuty:

- Kadzidełka przypominają nam o „zapachu” Nauk Buddhy, które przenikają świat.
- Świece reprezentują Jego Nauki, które oświetlają naszą drogę w ciemnościach.
- Kwiaty przypominają nam, że nasze życie jest nietrwałe, tak jak kwiaty, które „dajemy w darze”.

Kiedy kwiaty kwitną, są piękne i słodko pachną, ale wyblakną i zwiędną już po kilku dniach. Podobnie każdy z nas ostatecznie zestarzeje się i umrze. Dlatego też kwiaty przypominają nam, że powinniśmy wykorzystywać dany nam czas, aby czynić dobro i praktykować Nauki Buddhy.
 


A więc czym w zasadzie jest kamma?

Kamma oznacza dosłownie „celowe działanie” i odnosi się do wierzeń buddystów w zasadę przyczyny i skutku. Wierzymy, że każde celowe działanie, da początek odpowiadającemu mu skutkowi, czy to w obecnym, czy w przyszłym życiu. 

Skutki kammy nie powinny więc być widziane jako nagrody czy kary za uczynki, ale zwyczajnie jako rezultaty, czy też wyniki jakiegokolwiek celowego działania. Pozytywne czyny ostatecznie zaowocują pozytywnymi konsekwencjami, a negatywne przyniosą konsekwencje negatywne.

Aby użyć tu zwykłego, normalnego przykładu przyczyny i skutku, weźmy osobę, która pali, pije i je nadmiernie, bez wykonywania jakichkolwiek regularnych ćwiczeń. W wyniku takiego działania, u osoby tej wystąpi wysokie prawdopodobieństwo udaru lub choroby serca, co ostatecznie doprowadzi do dużego cierpienia. Natomiast z drugiej strony spójrzmy na osobę, która uważa na swoją dietę i dba o swoje ciało, przez co będzie mogła prowadzić zdrowe życie nawet, gdy się zestarzeje.

Dlatego też osoba, która zrobiła dużo dobrego, a zatem zgromadziła dużo pozytywnej kammy, będzie się prawdopodobnie cieszyła szczęśliwym życiem i przeniesie się do ludzkiego, czy nawet niebiańskiego królestwa istnienia w następnym wcieleniu. Z kolei ktoś, kto popełnił dużo złych uczynków i zgromadził dużo negatywnej kammy, może mieć życie usiane trudnościami i odrodzić się w niższym królestwie istnienia.

Kamma może być także widziana jako nasiona. Masz wybór jakie nasiona chcesz wyhodować. Dlatego też siej tak dużo dobrych nasion, jak to tylko możliwe!

Więcej na temat kammy na podstronie Więcej Pytań.

 Znaczenie Kammy:

Kamma jest jedyną własnością, którą naprawdę posiadamy
i którą zabieramy ze sobą z jednego życia do drugiego.


Każde celowe działanie ciała,
mowy i umysłu jest jak zasiane ziarno;
wyrośnie kiedy będą odpowiednie warunki.
A zatem jak posiejesz, tak zbierzesz.

Co jeśli już uczyniliśmy wiele złego? Czy możemy poprosić Buddhę, żeby nam przebaczył?

Buddha uważany jest za naszego Nauczyciela, a nie za kogoś, do kogo modlimy się o przebaczenie. Buddyści nie wierzą w żadne zewnętrzne pośrednictwo, przez które musimy prosić o przebaczenie. Nie wierzą też w sens czczenia kogokolwiek by być zbawionym.

Jeśli Buddyści mieliby kogoś prosić o przebaczenie, poprosiliby o przebaczenie osobę, wobec której zachowali się niewłaściwie, a nie osobę trzecią czy jakiegokolwiek zewnętrznego pośrednika. Jeśli nie jest możliwe przebaczenie ze strony osoby, którą skrzywdziliśmy lub wynagrodzenie jej tego, wtedy powinniśmy porzucić tę kwestię, wyciągnąć z niej naukę i przebaczyć samym sobie, oczywiście zakładając, że jesteśmy w tym szczerzy.

Buddha uczy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje czyny i jest w stanie kształtować swoje własne przeznaczenie. Powinniśmy zatem głęboko się zastanowić zanim zrobimy coś złego, a zamiast tego starajmy się robić zawsze dobrze.

Jeśli nie jesteś pewien, czy dany czyn jest właściwy czy nie, możesz zastosować tę prostą praktyczną zasadę, której nauczał Buddha: jeśli czyn krzywdzi ciebie, kogoś innego lub was oboje; wtedy unikaj tego czynu. Jeśli tak nie jest, wtedy możesz śmiało działać!    

Abraham Lincoln :
„Kiedy robię dobrze, czuje się dobrze.
  Kiedy robię źle, czuje się źle.
  To jest moja religia.”

 Co więc możemy zrobić, aby przezwyciężyć negatywną kammę, pochodzącą z naszych złych uczynków?   

Zgodnie z zasadą Przyczyny i Skutku, negatywna kamma nie może być zwyczajnie wymazana przez pozytywną kammę. Każdy celowy czyn będzie miał swoje konsekwencje czy to w bliskiej, czy dalekiej przyszłości.

Buddha używał porównania do soli w rzece, aby poradzić nam jak zniwelować efekty złej kammy. Powiedział, że podczas gdy łyżeczka soli sprawi, że szklanka wody stanie się bardzo słona, to ta sama łyżeczka soli nie będzie miała praktycznie żadnego wpływu na smak rzeki.

Prosto rzecz ujmując, osłabiaj swoją złą kammę, poprzez gromadzenie kammy pozytywnej.

Pozytywna kamma gromadzona jest poprzez praktykę Dana, Sila i Bhavana.

 Buddha :
„Nie lekceważ zasługi, mówiąc, że to do mnie nie wróci.
  Każda kropla wody napełnia dzban.
  Podobnie mądry człowiek gromadzący po trochu,
  napełnia się dobrem.”  

Cofnij

Strona główna

Dalej