Strona główna
KAŻDY może pójść do NIEBA
Po prostu BĄDŹ DOBRY!
Podstawy Buddyzmu
Więcej pytań
Codzienna praktyka
Pielgrzymka do Indii - Zdjęcia
Download (Tylko po angielsku)
Linki i publikacje
Nasze darmowe rzeczy (Tylko po angielsku)
Komentarze i opinie (Tylko po angielsku)
Darowizny
O nas
 
 

 

PIELGRZYMKA DO INDII

Krótka wycieczka śladami Buddhy


Nalanda - Starożytne Miasto Uniwersyteckie


Kiedyś wspaniałe centrum nauk buddyjskich, które miało 8500 uczniów i 1500 nauczycieli.


W tle stupa wskazująca miejsce narodzin jednego ze starszych uczniów Buddhy.


Nowe Delhi - Okazywanie szacunku Szczątkom Buddhy

 
Szklana komora, w której przechowywane są Szczątki.


Theravadyjscy i tybetańscy mnisi w czasie przyjaznej pogawędki.


Czcigodny Karuniko (po lewej) z Anglii i Czcigodny Sannamo (po prawej) z Kanady na zakończeniu Pielgrzymki.


 

Cofnij

Strona główna

Dalej